Welcome to Our Website

Medical School Avustukset

terveydenhuollon ammattilaiset, kuten koko, on yksi nopeimmin kasvavista kentät seuraavien 10 vuoden aikana. Työllisyyden ennustetaan kasvavan tänä aikana 22 prosenttia. Kysyntää on väestön ikääntymisen vuoksi.

monia opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan lääketieteen alalle, koska työolot ovat suotuisat. Lääketieteellisissä tiedekunnissa vastataan luontoissuorituksiin lisäämällä niiden hyväksymisastetta kysynnän ennustetun kasvun perusteella., Lääkäreillä, jotka ovat valmiita työskentelemään maaseudulla tai pienituloisissa ympäristöissä, on vielä suurempi mahdollisuus turvata elinkelpoinen työllistyminen.

Tulossa Lääkäri

Tulossa lääkäri ei ole helppo tehtävä. Vaikka lääketieteellisissä tiedekunnissa hyväksytään yhä enemmän hakijoita vastaamaan vaatimuksiin, hyväksyminen lääketieteelliseen kouluun on edelleen kilpailukykyistä. Lääketieteellisen koulun opiskelija on sitouduttava 4 vuotta perustutkintoa työtä, 4 vuotta lääketieteellisen koulun, ja 3-8 vuotta asuinpaikka riippuen valittu lääketieteen kurinalaisuutta.,

Lääkärit täytyy olla motivoitunut, on hyvät tavat, työskennellä pitkään tuntia alle huomattava määrä ja paine, on emotionaalista vakautta, ja voi tehdä järkeviä päätöksiä paineen alla. Koska työ on vaativaa, palkka on myös korkea kompensoimaan uuvuttava tuntia ja paine, jotka liittyvät työhön.

vuoden 2008 tutkimuksen mukaan perusterveydenhuollon lääkärit pystyivät saamaan keskimäärin 186 044 dollarin mediaanitulon. Erikoistunutta lääketiedettä harjoittavilla lääkäreillä keskimääräinen mediaanitulo oli 339 738 dollaria.,

Lääkärin Ura Polut

mahdolliset lääketieteen opiskelija voi tulla joko Lääkärin (M. D.) tai Tohtori Osteopathic Medicine (D. O.). Useimmat ihmiset tuntevat vastuunsa Lääkäri; kuitenkin, yhä useammat ihmiset ovat oppiminen lisää Tohtori Osteopathic Medicine (D. O.). Tohtori Osteopathic Medicine (D. O.) käyttää kaikki muut lääketieteen, mutta korostaa, miten tärkeää ennaltaehkäisevä lääketiede, kokonaisvaltainen terveydenhuollon ja kehon tuki-ja liikuntaelimistön., Osteopaattisen lääketieteen tohtoreita on yleisissä käytännöissä, sisätaudeissa tai lastentaudeissa.

Lääkärit työskentelevät useissa eri erikoisuus aloilla, kuten perhe-ja yleislääketieteen, lastentaudit, anestesiologia, naistentautien, kirurgian ja psykiatrian. Residenssiohjelmat auttavat lääketieteen opiskelijoita hienosäätöön ja harjoittelemaan ammatillisesti valitsemallaan opintoalalla. Tekniikan kehittyessä ja kuluttajien tietoisuuden lisääntyessä lääkärien on tultava entistä älykkäämmiksi pysyäkseen ajan tasalla.,

yksityinen, neljän vuoden college koulutus, opiskelija voi odottaa maksaa 20 000 dollaria per lukuvuosi. Tavallinen oppilas tarvitsee apua kustannuksiin, jos haluaa käydä koulua. Lääketieteen alaa harkitseville opiskelijoille on tarjolla useita stipendejä ja apurahoja. Stipendin tai apurahan saaminen on yhtä kilpailullista kuin lääketieteelliseen pääseminen. Siksi opiskelijan tulee olla valmis esittelemään parhaan vaikutelman uudelleen komitea.,

Apurahoja Lääketieteellisen Koulun Opiskelijat

Tutkimus Lääketieteen Opiskelija Avustus

Tämä erityisesti avustuksen tarkoituksena oli tukea opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita alalla radiologian.

lääketieteen opiskelijat, joilla on tällä hetkellä tutkimuskokemusta lääketieteellisestä kuvantamisesta, saavat etusijan hakiessaan. Palkinnon saaja terävöittää osaamistaan tutkimuksessa, hypoteesitestauksessa ja objektiivisessa määrittelyssä. Vastaanottajien odotetaan myös osallistuvan tutkimushankkeeseen 10 viikon ajan., Tutkimus tehdään neuvonantajan johdolla.

tutkimus voidaan integroida opetussuunnitelman tutkimukseen valittavia tai vaihtoehtoisesti voidaan suorittaa aikana henkilökohtaista aikaa tai, kun on kesäloma.

apurahakomitea myöntää opiskelijalle 3 000 dollaria ja 3 000 dollaria vastaa sponsorointiosasto. Opiskelija saa yhteensä 6 000 dollarin stipendin. Varoja ei saa käyttää muuhun kuin henkilöstötutkimukseen liittyviin kuluihin.,

kelpoisuusvaatimukset

opiskelijan tulee olla hakemuksen jättämisen yhteydessä Pohjois-Amerikan radiologisen seuran (RSNA) jäsen. Hakija voi hakea jäseneksi koulutukseen tai maksamattomaksi jäseneksi. Neuvonantajan tai tutkijan on kuitenkin oltava jäsen, joka maksaa maksuja.

 • mahdollinen hakija on rekisteröitävä täysipäiväiseksi lääketieteen opiskelijaksi akkreditoidussa lääketieteellisessä oppilaitoksessa Pohjois-Amerikan mantereella.
 • tutkimuksen tulee olla jollakin seuraavista tutkimusaloista: radiologia, isotooppilääketiede tai onkologinen säteily., Tutkimus ei kuitenkaan tarvitse tapahtua samassa oppilaitoksessa, jossa opiskelija on koulussa.
 • hakija ei saa olla ollut rehtorina tutkija tai vastaanottaa sopimuksen 60 000 dollaria tai enemmän yhden vuoden aikana.
 • hakija ei saa olla voittoa tavoittelemattoman radiologian alan yrityksen palveluksessa.
 • hakija ei saa saada avustuksia peräkkäisinä vuosina eikä voi jättää RSNA-säätiölle useampaa kuin yhtä hakemusta vuodessa.,
 • hakija ei voi saada tukea muusta lähteestä samaan hankkeeseen, ellei yksi rahoitusmuoto tarjoaa palkka-tuki ja muu rahoitus lähde tarjoaa ei-henkilöstön tutkimus-kulut.

hakumenettely

Opiskelijat kiinnostunut grant ja täyttävät kaikki osallistumisedellytykset kannustetaan soveltamaan käyttämällä Online-avustushakemuksen Järjestelmä. Määräaika on 1. helmikuuta 2010. RSNA – säätiön toimiston on saatava allekirjoitettu ja päivätty jäljennös viimeistään tähän päivään mennessä.,

National Science ja Matematiikka Pääsy Säilyttää Lahjakkuutta Grant (SMART)

National Science ja Matematiikka Pääsy Säilyttää Lahjakkuutta (SMART) Avustus on saatavilla opiskelijoille majoitusliike, kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa. Usein lääketieteen opiskelijat harjoittavat perustutkintoa opintoja tieteiden tai tekniikan ennen ilmoittautumista lääketieteelliseen kouluun. Tämä apuraha auttaa niitä opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita lääketieteen alalla, mutta tarvitsevat taloudellista tukea perustutkintoa tasolla.,

Kelpoisuusvaatimukset

opiskelija olisi kirjoilla opinto-ohjelman vähintään puoli-aikaa ja olla oikeutettu Liittovaltion Pell Grant. Stipendin saamiseksi opiskelijan on oltava pääaineenaan insinööri, Matematiikka, Teknologia, fysikaaliset tieteet, biotieteet tai Tietojenkäsittelytieteet. Tukikelpoisia ovat myös opiskelijat, jotka ovat pääaineenaan kriittinen vieras kieli tai liberaali taideohjelma. Tämä on kuitenkin ei-perinteinen reitti lääketieteelliseen kouluun.

opiskelijan on pidettävä vähintään 3,0 kurssityössä, joka vaaditaan jommankumman edellä mainitun pääaineen osalta., Valtakunnallinen SMART Grant-palkinto on täydennys opiskelijan Pell-apurahan myöntämiseen. Opiskelijan tulee olla myös Yhdysvaltain kansalainen tai kelpoinen ei-Kansalainen.

opiskelija pääaineenaan biologia on edelleen oikeutettu saamaan Kansallisen SMART Myöntää, jos opiskelija ei ole minkään luokat, jotka liittyvät biologian erityisesti lukukauden, jos luokat ovat vaatimus opintojen.

Valtakunnallinen ÄLYAPURAHAN saaja saa jopa 4 000 dollaria opiskeluohjelmansa kolmannelle ja neljännelle vuodelle., ÄLYAPURAHASTA ja Pell-avustuksesta saatu kokonaissumma ei saa ylittää opiskelijan läsnäolosta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Opintotukea voidaan pienentää, jos tukikelpoisten opiskelijoiden määrä ylittää tilikauden budjettiavustuksen.

Sovellus Prosessi ja Liittovaltion Pell Grant

tulla oikeutettuja SMART Myöntää, opiskelijan on ensin hakea Pell Grant. Pellin apurahan hakemisen aloittamiseksi opiskelijan on valmisteltava Maksuton hakemus liittovaltion opintotukeen (FAFSA)., Tässä hakemuksessa määritetään Kollegion arvioitu Perhemaksu (EFC). Sen jälkeen hakemukseen osoitetaan talous-ja rahoituskomitean numero. Määrä perustuu siihen summaan, jonka mahdollinen vastaanottaja on julkistanut kotitalouden rahatiedoista.

vastaanottamisen Pell Grant on riippuvainen talous-ja RAHOITUSKOMITEAN numero, opiskelijan ilmoittautuminen tila (koko-tai osa-aika), ja opiskelijan osallistuminen scholastic ohjelmia.

Pell-apuraha myönnetään ensisijaisesti perheille, joiden kotitalouksien vuositulot laskevat alle 20 000 dollariin vuodessa., Useimpien yksityisten laitosten lukuvuosikustannukset ovat 20 000 dollaria, ja julkiset laitokset ovat puolet tästä määrästä. Siksi taloudelliset vaikeudet kohdistuvat perheisiin, jotka haluavat jatkaa akateemista koulutusta, joka ansaitsee alle 20 000 dollaria vuodessa.

Pell Grant Awards

liittovaltion Pell Grant myöntää opiskelijoille yleensä noin 4 000 dollaria lukuvuotta kohden. Kun opiskelija on oikeutettu Pell-apurahaan, hän voi hakea ÄLYAPURAHAA verkossa. FAFSA: n määräaika on 30.kesäkuuta 2010. Valtion varat vaihtelevat., Tarkista verkkosivuilta hakijavaltion erityiset määräajat.

National Institute of Health (NIH) Akateemisen Tutkimuksen Enhancement Award (ALUE)

Akateeminen Tutkimus Enhancement Award Myöntää, on perustettu palkinto opiskelijat osallistuvat pienten tutkimushankkeiden sisällä biolääketieteen tai käyttäytymisen tieteiden alalla. Tutkimuksen pitäisi olla opiskelijoiden, jotka käyvät parhaillaan terveysalan ammattikoulua.,

tavoitteena avustuksia on edistää seuraavia periaatteita:

 1. tukea tutkimusta terveydenhuollon ammatti
 2. lisätä ja vahvistaa oppilaitoksen tutkimus-ympäristö
 3. lisätä opiskelijan altistuminen tutkimus-ympäristö
 4. kannustaa opintojen biolääketieteen laitos

Kelpoisuusvaatimukset

opiskelija ei saanut NIH tutkimus-avustusta lähihistoriassa., Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut yksi seuraavista akateeminen terveydenhuollon ohjelmat voitaisiin myöntää:

 1. School of Medicine
 2. opiskelija osaa
 3. Eläinlääketieteen
 4. Ravitsemus
 5. Hammaslääketieteen
 6. Sairaanhoito
 7. Osteopatia
 8. Apteekki
 9. Optometrian
 10. Terveys
 11. omaishoidon
 12. Kiropraktiikka Lääketiede

joka vuosi tukikelpoiset oppilaitokset ovat päivitetty. Kun opiskelija hakee, tarkastuslautakunta määrittää tietyn oppilaitoksen kelpoisuuden.,

joka vuosi myönnetään kolme miljoonaa dollaria biolääketieteen alan tutkimuksen tukemiseen. Määräajat vaihtelevat avustuksen tyypin mukaan. Vakiosovelluksen määräajat ovat seuraavat: 25. helmikuuta, 25.kesäkuuta ja 25. lokakuuta. Aidsiin liittyvät tutkimuksen määräajat ovat seuraavat: 7. Tammikuuta, 7.toukokuuta ja 7. syyskuuta. Avustukset voi toimittaa sähköisesti verkkosivujen kautta.

lisätietoja tästä erityisesti myöntää, hakija voi ottaa yhteyttä Toimistoon Extramural Tutkimuksen National Institutes of Health., Yhteyttä tähän nimenomaiseen grant on Mary Ann Guadagno, Ph. D.

Herbert W. Nickens Lääketieteen Opiskelija Apurahat

Tämä stipendi on suunniteltu auttamaan pätevyys laatu lääketieteellisen koulun ehdokkaita. Tämä seulontaprosessi auttaa lääkintäkouluja saavuttamaan monimuotoisuusvaatimuksensa ja samalla poistamaan eroja terveydenhuollossa.

viisi stipendiä myönnetään opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet johtajuutta alallaan tai koulutusohjelmassaan., Johtamispyrkimysten olisi vastattava vähemmistöjen yhteiskunnallisiin, koulutuksellisiin ja terveydenhoitotarpeisiin Yhdysvalloissa.

jokainen lääketieteellinen oppilaitos voi nimetä palkinnoksi yhden oppilaan vuodessa. Hakemuksen tulee sisältää 10 nidottua sarjaa. Hakemuksesta pitäisi olla yksi alkuperäinen kopio ja yhdeksän valokopiota.

jokaisen joukon tulee sisältää seuraavat:

koulun dekaanin suosituskirje.,

kirje pitäisi keskustella hakijan johtajuutta kykyjä terveydenhuollon ammattia ja sisällä vähemmistö yhteisön alueilla, yhteiskunnan, koulutuksen ja terveydenhuollon.

 1. suosittelukirjeen vähemmistöjen asioiden edustaja
 2. suosittelukirjeen tiedekunnan jäsentä
 3. henkilökohtaisen lausuman 250 sanaa tai vähemmän.,

selvitys olisi keskustella, miksi opiskelija on kiinnostunut lääkärin ammatista ja siitä, miten hän toivoo voivansa parantaa terveydenhuollon vähemmistöjen

 1. Ansioluettelo (CV) jossa hakijoiden kokemusta ja asiaankuuluvat yhteystiedot
 2. hakijan opintosuoritusote tulee mukana

täytetyt hakemukset on toimitettava Herbert W. Nickens Lääketieteen Opiskelija Stipendejä Palkinnon Komitean Association of American Medical Colleges-Osasto. Kaikki kysymykset stipendistä on osoitettava Angela R. Mosesille.,

kelpoisuus

vastaanottajan on käytävä kolmatta vuotta lääkärikoulua. Hakijan on jälleen osoitettava johtajuutta ja sitoutumista terveydenhuoltoon vähemmistöyhteisöissä. Vastaanottajan tulee olla Yhdysvaltain kansalainen tai vakituinen asukas. Ne opiskelijat, jotka harjoittavat dual tutkinto-ohjelma, kuten md/Ph. D. ohjelma on vain saada heidän kolmas vuosi lääketieteellisen koulun.

Palkinnon Määrä ja Määräaika Stipendi Hakemus

määräaika stipendi hakemus on 3. Toukokuuta, 2010., Määräajan jälkeen vastaanotettuja hakemuksia ei käsitellä. Jokainen vastaanottaja saa 5 000 dollarin stipendin. Palkinto jaetaan vuosittain marraskuussa.

Biolääketieteen Loma-Apurahat

Tämän palkinnon tarkoituksena on antaa opiskelijaa tutkimus kokemus kesäloma, joka voi myöhemmin käyttää sisällä jatko-tason ohjelmaa, kuten lääketieteellisen koulun tai md/Ph. D. dual tutkinto-ohjelma. Stipendillä kannustetaan tutkimusuralle, joka voidaan yhdistää lääketieteelliseen uraan.,

stipendit palkitsevat kesäloman aikana jopa 190 puntaa viikossa kahdeksan viikon tutkimustyöstä. Tutkimukseen liittyviä kuluja ei anneta.

Kelpoisuusvaatimukset

tulla oikeutettuja stipendin, opiskelijan tulee olla kirjoilla yliopistossa, Yhdistyneen Kuningaskunnan tai Irlannin Tasavallassa. Opiskelija voi olla joko perustutkintoa kirjoilla toisen tai kolmannen vuoden opinnot tieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen koulu. Vaihtoehtoisesti lääketieteen opiskelija voi hakea toisen tai kolmannen vuoden kuluttua lääketieteellisestä koulusta.,

lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut BSc vuoden tai graduate entry lääketieteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet perustutkintoa astetta tieteen liittyvä aihe ei ole hakea tätä erityistä stipendin. Opiskelijat, jotka haluavat suorittaa tutkimusvaatimuksensa Yhdistyneen kuningaskunnan tai Irlannin tasavallan ulkopuolella, eivät ole oikeutettuja tähän nimenomaiseen palkintoon. Hakija voi hakea hakemusta vain kerran, eikä palkintoja voida siirtää.

Hakuprosessi

hakuprosessin tulisi olla opiskelijan ja esimiehen yhteinen ponnistus., Ehdotetun tutkimushankkeen pitäisi valmistua 8 viikon määräajassa. Opiskelijan tulee olla ensisijainen tutkija eikä vain auttaa ympäri laboratoriota.

sovellus tarkistetaan mukaan ehdokas on akateeminen ennätys ja tutkimus-hankkeen idea toimitettu. Viime vastaanottajien on tutkittu alalla biologiset tieteet, farmasian, hammaslääketieteen, optometrian, eläinlääketieteen, urheilu tieteen ja lääketieteen. Luonnontieteissä tai tietojenkäsittelytieteissä opiskelevat voivat hakea., Ehdotetun tutkimushankkeen olisi kuitenkin kuuluttava biolääketieteelliseen tutkimusalaan.

ylioppilaille, joilla ei ole aiempaa tutkimuskokemusta, annetaan etusija. Opiskelijoita kannustetaan tekemään omia tutkimuksia yliopistossa, joka on erilainen kuin nykyinen yliopiston että he ovat läsnä.

West Virginia Maaseudun Terveys-Koulutus Kumppanuuksia

Tämän stipendin ohjelma on suunniteltu taloudellisesti auttaa henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita lääkärikunta ja oleskella West Virginia valtion rajoja.,

kelpoisuus

minkä tahansa lääketieteen tai osteopatian koulun viimeisenä lukuvuotena opiskelijat ovat oikeutettuja Länsi-Virginian maaseudun Terveyskasvatuskumppanuuteen. Opiskelijan on myös osallistuttava työharjoitteluun tai residenssiohjelmaan Länsi-Virginiassa.

perusterveydenhuollon koulutusohjelmaa hoitajille tai lääkärin avustajalle suorittavat opiskelijat voivat hakea. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi hakea, jos hän suorittaa jatko-ohjelman fysioterapiassa tai master ’ s degree in nursing.,

kaksikymmentä tuhatta dollaria stipendejä myönnetään lääketieteen opiskelijoille. Muiden alojen opiskelijat voivat saada 10 000 dollaria taloudellista tukea. Opiskelijat joutuvat harjoittelemaan kahden vuoden ajan terveydenhuollon ammattilaisia tarvitsevassa terveydenhoitolaitoksessa.

Yhteenveto

luettelo apurahoja ja stipendejä ja apurahoja lääketieteellisen koulun opiskelijat ja potentiaaliset opiskelijat, lääkärikunta ei ole tyhjentävä., Kiinnostuneen opiskelijan tulee etsiä netistä muita osallistujan erityiseen akateemiseen ja taloudelliseen tilanteeseen sopivia mahdollisuuksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *