Welcome to Our Website

orvosi iskolai támogatások

az egészségügyi szakma egésze az egyik leggyorsabban növekvő terület lesz a következő 10 évben. A foglalkoztatás az előrejelzések szerint 22 százalékkal nő ebben az időszakban. A kereslet az öregedő népesség miatt létezik.

sok diák arra ösztönzik, hogy folytassa az orvosi területen, mert a feltételek kedvezőek a foglalkoztatás. Az orvosi iskolák természetbeni válaszolnak azáltal, hogy növelik elfogadási arányukat a tervezett megnövekedett kereslet alapján., Azoknak az orvosoknak, akik hajlandóak vidéki vagy alacsony jövedelmű környezetben dolgozni, még nagyobb esélyük van az életképes foglalkoztatás biztosítására.

orvossá válás

orvossá válás nem könnyű feladat. Bár az orvosi iskolák több jelentkezőt fogadnak el az igények kielégítésére, az orvosi iskolába való felvétel továbbra is versenyképes. Az orvostanhallgatónak el kell köteleznie magát 4 év egyetemi munka, 4 év orvosi iskola, 3-8 év rezidencia a választott orvosi fegyelem függvényében.,

az orvosoknak Ön motiváltaknak kell lenniük, jól kell dolgozniuk, hosszú órákat kell dolgozniuk jelentős nyomás alatt, érzelmi stabilitásuk van, és nyomás alatt képesek legyenek megalapozott döntéseket hozni. Mivel a munka igényes, a fizetés is magas, hogy kompenzálja a fárasztó óra, nyomás kapcsolódó munkát.

egy 2008-as tanulmány szerint az alapellátásban dolgozó orvosok átlagosan 186 044 Dollár medián jövedelmet tudtak szerezni. Azok az orvosok gyakorló speciális orvoslás, az átlagos medián jövedelem $339,738.,

Medical Career Paths

a potenciális orvostanhallgató orvos (M. D.) vagy osteopathiás orvos (D. O.) lehet. A legtöbb egyén ismeri az orvos felelősségét; azonban egyre több ember tanul többet az osteopathiás orvos (D. O.) orvosáról. Az Osteopathic Medicine (D. O.) orvosa az orvostudomány minden más formáját alkalmazza, de hangsúlyozza a megelőző orvoslás, a holisztikus egészségügyi ellátás, valamint a test vázizomrendszerének fontosságát., Az osteopathiás orvos orvosai megtalálhatók az Általános gyakorlatokban, a belgyógyászatban vagy a gyermekgyógyászatban.

az orvosokat számos szakterületen alkalmazzák, mint például a család-és általános orvoslás, gyermekgyógyászat, aneszteziológia, szülészet, sebészet és pszichiátria. A rezidensprogramok segítik az orvostanhallgatókat a finomhangolásban, valamint a választott tanulmányi területen belül a szakmai gyakorlat elsajátításában. A technológia fejlődésével és a fogyasztói tudatosság növekedésével az orvosoknak még okosabbá kell válniuk ahhoz, hogy lépést tartsanak a változó időkkel.,

egy privát négyéves főiskolai oktatás, a hallgató számíthat arra, hogy fizetni $20,000 tanévenként. Az átlagos hallgatónak segítségre lesz szüksége a költségekkel kapcsolatban, ha iskolába akarnak járni. Számos ösztöndíj és támogatás áll rendelkezésre az orvosi szakterületet figyelembe vevő hallgatók számára. Ösztöndíj vagy támogatás megszerzése ugyanolyan versenyképes, mint az orvosi iskolába való belépés. Ezért a hallgatónak fel kell készülnie arra, hogy a legjobb benyomást keltse a felülvizsgálati bizottság előtt.,

az orvostanhallgatók számára elérhető támogatások

Research Medical Student Grant

Ez a különleges támogatás célja az volt, hogy ösztönözze azokat a hallgatókat, akik érdeklődnek a radiológia területén.

az orvosi képalkotásban jelenleg kutatási tapasztalattal rendelkező orvostanhallgatók előnyben részesülnek az alkalmazás során. A díj nyertese a kutatásban, a hipotézisvizsgálatban és az objektív meghatározásban szerzett jártasságukat élesíti. A címzettek várhatóan 10 hétig is részt vesznek egy kutatási projektben., A kutatást tanácsadó irányítása alatt végzik.

a kutatás integrálható a tantervbe, mint választható kutatás, vagy alternatív módon, személyes idő alatt vagy nyári vakáció alatt is elvégezhető.

a hallgató 3000 dollárt kap a támogatási Bizottságtól, 3000 dollárt pedig a szponzorációs osztály. A hallgató összesen 6000 dolláros ösztöndíjat kap. Az alapok nem használhatók fel nem személyzeti kutatási költségekre.,

jogosultsági követelmények

a hallgatónak a kérelem benyújtásakor az Észak-Amerikai Radiológiai Társaság (RSNA) tagjának kell lennie. A kérelmező a képzésben részt vevő tagként vagy a tagdíjat nem fizető tagként jelentkezhet. A tanácsadónak vagy a társnyomozónak azonban tagnak kell lennie, aki díjat fizet.

 • a leendő kérelmezőt teljes munkaidős orvostanhallgatóként kell nyilvántartásba venni egy akkreditált orvosi iskolában az észak-amerikai kontinensen.
 • a kutatásnak a következő tanulmányi területek egyikében kell lennie: radiológia, nukleáris orvoslás vagy onkológiai sugárzás., A kutatásnak azonban nem kell ugyanabban az oktatási intézményben történnie, ahol a hallgató iskolába jár.
 • a kérelmezőnek nem lehet előzménye, hogy vezető nyomozó legyen, vagy egy év alatt legalább 60 000 dollárért szerződést kapjon.
 • a kérelmezőt nem alkalmazhatja egy for-profit vállalat a radiológia területén.
 • a kérelmező nem kaphat támogatást az egymást követő években, és nem nyújthat be évente egynél több kérelmet az RSNA Alapítványhoz.,
 • a kérelmező nem kaphat támogatást más forrásból ugyanahhoz a projekthez, kivéve, ha az egyik finanszírozási forma fizetéstámogatást nyújt, a másik finanszírozási forrás pedig nem személyzeti kutatási költségeket biztosít.

jelentkezési folyamat

a támogatás iránt érdeklődő és az összes jogosultsági követelménynek megfelelő hallgatókat arra ösztönzik, hogy jelentkezzenek az Online támogatási pályázati rendszer segítségével. A határidő 2010.február 1. Az RSNA alapítványi hivatal legkésőbb ezen időpontig kézhez kap egy aláírt és keltezett példányt.,

A National Science and Mathematics Access to remain Talent Grant (SMART)

a National Science and Mathematics access to Retain Talent (SMART) Grant az egyetemi hallgatók számára elérhető az egyetemi tanulmányok harmadik és negyedik évében. Gyakran előfordul, hogy az orvostanhallgatók egyetemi tanulmányokat folytatnak a tudományokon vagy a mérnökségen belül, mielőtt beiratkoznának egy orvosi iskolába. Ez a támogatás segítséget nyújt azoknak a hallgatóknak, akik érdeklődnek az orvostudomány területén, de egyetemi szinten pénzügyi segítségre van szükségük.,

jogosultsági követelmények

a hallgatót legalább félidejében be kell vonni egy tanulmányi programba, és jogosultnak kell lennie a szövetségi Pell támogatásra. A hallgatónak mérnöki, matematikai, technológiai, fizikai tudományokban, élettudományokban vagy számítástechnikában kell részt vennie, hogy jogosult legyen az ösztöndíjra. Azok a hallgatók is jogosultak, akik kritikus idegen nyelven vagy liberális művészeti programban szakosodnak. Ez azonban nem hagyományos út az orvosi iskolába.

a hallgatónak legalább egy 3.0-t kell fenntartania a fent említett szakok egyikéhez szükséges kurzusmunkában., A nemzeti SMART Grant díj a hallgatói Pell Grant díj kiegészítése. A hallgatónak az Egyesült Államok állampolgárának vagy jogosult nem állampolgárának is kell lennie.

a biológia szakos hallgató továbbra is jogosult lesz a nemzeti intelligens támogatásra, ha a hallgató nem vesz részt egy adott félévben a biológiához kapcsolódó osztályokban,ha az osztályok a tanulmányi követelmény.

a nemzeti intelligens támogatás kedvezményezettje legfeljebb 4000 dollárt kap tanulmányi programjának harmadik és negyedik évében., A SMART grant és a Pell Grant által kapott teljes összeg nem haladhatja meg a hallgató részvételének teljes költségét. A hallgatói támogatás csökkenthető, ha a támogatható hallgatók száma meghaladja a költségvetési évre vonatkozó költségvetési támogatást.

jelentkezési folyamat és a szövetségi Pell támogatás

ahhoz, hogy jogosult legyen az intelligens támogatásra, a hallgatónak először be kell jelentkeznie a Pell ösztöndíjra. A Pell-támogatás iránti kérelem megkezdéséhez a hallgatónak elő kell készítenie a szövetségi hallgatói támogatás (FAFSA) ingyenes kérelmét., Ez az alkalmazás meghatározza a kollégium becsült családi hozzájárulását (EFC). Ezután az EFC számot hozzárendelik az alkalmazáshoz. A szám azon az összegen alapul, amelyet a leendő kedvezményezett nyilvánosságra hozott a háztartási pénzügyi információkról.

A Pell-támogatás átvétele függ az EFC-számtól, a hallgató beiratkozási státusától (teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben), valamint a hallgató iskolai programokban való részvételétől.

A Pell támogatást elsősorban azoknak a családoknak ítélik oda, akiknek éves háztartási jövedelme évente 20 000 dollár alá esik., A legtöbb magánintézmény tanítási költsége tanévenként 20 000 dollár, az állami intézmények pedig ennek az összegnek a fele. Ezért a pénzügyi nehézségek kerülnek a családok, akik szeretnék folytatni a tudományos oktatás, akik keresnek kevesebb, mint $20,000 évente.

Pell Grant Awards

A Szövetségi Pell Grant általában 4000 dollárt ítél oda a hallgatóknak tanévenként. Miután a hallgató jogosult lesz a Pell támogatásra, a hallgató online igényelheti az intelligens támogatást. A FAFSA határideje 2010. június 30. Az állami alapok eltérőek., Ellenőrizze a weboldalt, hogy meghatározza annak az államnak a konkrét határidejét, amelyben a kérelmező jelentkezik.

National Institute of Health (NIH) Academic Research Enhancement Award (AREA)

az Academic Research Enhancement Award ösztöndíjat az orvosbiológiai vagy viselkedéstudományi területen kis kutatási projektekben részt vevő hallgatók díjazására hozták létre. A kutatást olyan hallgatóknak kell elvégezniük, akik jelenleg egészségügyi szakmai iskolában járnak.,

a támogatási díj célja a következő elvek előmozdítása:

 1. az egészségügyi szakma kutatásának támogatása
 2. az oktatási intézmény kutatási környezetének növelése és megerősítése
 3. a hallgató kutatási környezetnek való kitettségének növelése
 4. az orvosbiológiai tudományokban végzett tanulmányok ösztönzése

jogosultság

a hallgató nem kaphatott NIH kutatási támogatást a közelmúlt történelmében., A hallgató köteles beiratkozott a következő akadémiai egészségügyi programok támogathatók:

 1. School of Medicine
 2. Kozmetikus
 3. Állatorvosi
 4. Táplálkozás
 5. Fogászat
 6. Ápolási
 7. Csontkovácsolás
 8. Gyógyszertár
 9. Optometry
 10. közegészségügyi
 11. a Szövetséges Egészségügyi
 12. Kiropraktika Gyógyszer

Minden évben a támogatható oktatási intézmények frissülnek. Amikor a hallgató jelentkezik, a felülvizsgálati bizottság meghatározza az adott oktatási intézmény jogosultságát.,

évente hárommillió dollárt ítélnek oda az orvosbiológiai területen végzett kutatás támogatására. A határidők a benyújtott támogatás típusától függően változnak. A szokásos jelentkezési határidők a következők: február 25., június 25.és október 25. Az AIDs-szel kapcsolatos kutatási határidők a következők: január 7., május 7. és szeptember 7. A támogatásokat a honlapon keresztül elektronikus úton lehet benyújtani.

az adott támogatással kapcsolatos további információkért a kérelmező felveheti a kapcsolatot Az Országos Egészségügyi Intézetek Extramural Research Irodájával., A kapcsolat az adott támogatás Mary Ann Guadagno, Ph. D.

Herbert W. Nickens Medical Student Scholarships

Ez az ösztöndíj célja az volt, hogy segítse a minősítési minőségi orvosi iskola jelöltek. Ez a szűrési folyamat segíteni fogja az orvosi iskolákat abban, hogy elérjék Sokszínűségi követelményeiket, miközben kiküszöbölik az egészségügyi ellátás egyenlőtlenségeit.

öt ösztöndíjat kapnak azok a hallgatók, akik vezető szerepet töltöttek be a tanulmányi programjukon vagy programjukon belül., A vezetői erőfeszítéseknek foglalkozniuk kell az Egyesült Államokon belüli kisebbségek társadalmi, oktatási és egészségügyi szükségleteivel.

minden orvosi iskola évente egy hallgatót jelölhet ki a díjra. Az alkalmazásnak 10 tűzött készletet kell tartalmaznia. A kérelem egy eredeti példányát és a kérelem kilenc fénymásolatát fel kell tüntetni.

minden készletnek tartalmaznia kell a következőket:

az iskola dékánjának ajánlólevele.,

a levélnek meg kell vitatnia a kérelmező vezetői képességeit az egészségügyi szakmában és a kisebbségi közösségben a társadalmi, oktatási és egészségügyi ellátás területén.

 1. a kisebbségi ügyek képviselőjének ajánlólevele
 2. a kar egyik tagjának ajánlólevele
 3. 250 vagy annál kevesebb Személyes nyilatkozat.,

A nyilatkozat kell beszélni, hogy miért a tanuló abban érdekelt, hogy az orvosi szakma, valamint, hogy ő vagy ő reméli, hogy javítsák az egészségügyi ellátás a kisebbségek

 1. A Curriculum Vitae (CV) arról a pályázók tapasztalatok, valamint a vonatkozó elérhetőségi adatokat
 2. A kérelmező jegyzőkönyvben fel kell venni

Kitöltött jelentkezési kell benyújtani, hogy az Herbert W. Nickens Orvosi Hallgatói Ösztöndíjak Odaítéléséről Bizottság a Szövetség az Amerikai Orvosi Kollégiumok Osztály. Az ösztöndíjjal kapcsolatos kérdéseket Angela R. Mosesnek kell címezni.,

jogosultság

a címzettnek be kell lépnie az orvosi iskola harmadik évébe. A pályázónak ismét vezető szerepet kell vállalnia a kisebbségi közösségek egészségügyi ellátásában. A címzettnek az Egyesült Államok állampolgárának vagy állandó lakosának kell lennie. Azok a diákok, akik kettős fokozatú programot folytatnak,mint például az M. D. / Ph. D. program, csak az orvosi iskola harmadik évében jogosultak.

az ösztöndíjpályázat odaítélési összege és határideje

az ösztöndíj iránti kérelem határideje 2010.május 3., A határidő után beérkezett pályázatokat nem veszik figyelembe. Minden címzett kap egy $ 5,000 ösztöndíjat. A díjat minden év novemberében adják át.

Biomedical Vacation Scholarships

Ez a díj célja, hogy egyetemi hallgatók kutatási tapasztalattal a nyári szünetben, hogy később lehet használni egy posztgraduális szintű program, mint például az orvosi iskola vagy a M. D./Ph.D. dual degree program. Az ösztöndíj ösztönzi a karrier kutatás, amely kombinálható egy orvosi karrier.,

ösztöndíjak odaítélése címzettek akár 190 font hetente nyolc hét kutatás során a nyári szünetben. A kutatással kapcsolatos költségek nem állnak rendelkezésre.

jogosultság

az ösztöndíjra való jogosultsághoz a hallgatót be kell vonni az Egyesült Királyság vagy az Ír Köztársaság egyetemére. A hallgató lehet egy egyetemi beiratkozott a második vagy harmadik évben a tanulmányok a tudomány területén, fogászat, vagy állatorvosi iskola. Alternatív megoldásként egy orvostanhallgató jelentkezhet az orvosi iskola második vagy harmadik évének végén.,

egy orvostanhallgató, aki befejezte a BSc év vagy posztgraduális belépő orvostanhallgatók, akik befejezték egyetemi diplomát a tudomány kapcsolódó tárgy nem jogosult alkalmazni az adott ösztöndíj. Azok a hallgatók, akik kutatási igényeiket az Egyesült Királyságon vagy az Ír Köztársaságon kívül kívánják teljesíteni, nem jogosultak erre a díjra. A pályázó csak egyszer jelentkezhet, és a díjak nem átruházhatók.

jelentkezési folyamat

a jelentkezési folyamatnak közös erőfeszítésnek kell lennie a hallgató és a felügyelő között., A javasolt kutatási projektet a 8 hetes időkereten belül be kell fejezni. A hallgatónak kell lennie az elsődleges nyomozónak, nem csak segítenie kell a laboratóriumban.

a Jelentkezést a jelölt tudományos előélete és a benyújtott kutatási projektötlet szerint vizsgálják felül. A korábbi címzettek a biológiai tudományok, a gyógyszerészet, a fogászat, az optometria, az állatgyógyászat, a sporttudományok és az orvostudomány területén tanultak. A természettudományokban vagy a számítástechnikában tanuló hallgatók szívesen jelentkeznek., A javasolt kutatási projektnek azonban az orvosbiológiai kutatási területen kell lennie.

A korábbi kutatási tapasztalattal nem rendelkező egyetemi hallgatók részesülnek előnyben. A hallgatókat arra ösztönzik, hogy kutatási tanulmányaikat olyan egyetemen végezzék, amely különbözik a jelenlegi Egyetemtől, amelyen részt vesznek.

the West Virginia Rural Health Education Partners

Ez az ösztöndíj program célja, hogy anyagilag segítse az egyének, akik érdeklődnek az orvosi szakma és tartózkodnak a Nyugat-Virginia állam határain belül.,

jogosultság

bármely orvostudományi iskola vagy osteopathia végzős évében a diákok jogosultak a nyugat-virginiai vidéki egészségügyi oktatási partnerségre. A hallgatónak Nyugat-Virginiában is be kell lépnie a gyakornoki vagy tartózkodási programba.

azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik az alapellátási oktatási programjukat a nővér vagy az orvos asszisztense számára végzik. Alternatív megoldásként a hallgató akkor is jelentkezhet, ha fizikai terápiában vagy ápolási mesterfokozatban végzős programot folytat.,

húszezer dollár ösztöndíjat kapnak az orvostanhallgatók. A diákok más tanulmányi területeken jogosultak $10,000 pénzügyi támogatás. A hallgatóknak két évig kell gyakorolniuk egy egészségügyi intézményben, amelyre egészségügyi szakemberekre van szükségük.

összefoglaló

az orvostanhallgatók és az orvosi szakma potenciális hallgatói számára rendelkezésre álló támogatások és ösztöndíjak listája nem teljes., Az érdeklődő hallgatónak online kell keresnie, hogy megtalálja azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmasak a résztvevő sajátos akadémiai és pénzügyi helyzetére.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük