Welcome to Our Website

Medical School Tilskudd

helse yrke, som en helhet, vil være en av de raskest voksende felt i løpet av de neste 10 årene. Sysselsettingen ventes å øke med 22 prosent i løpet av denne perioden. Etterspørselen eksisterer på grunn av den aldrende befolkningen.

Mange studenter oppfordres til å forfølge det medisinske feltet, fordi forholdene er gunstige for sysselsetting. Medisinske skoler er å svare i form av å øke sin aksept priser basert på den forventede økte etterspørselen., Leger som er villige til å arbeide på landsbygda eller lav inntekt miljøer har en enda større sjanse til å sikre levedyktig næringsvirksomhet.

Bli en Lege

å Bli en lege er ikke en lett oppgave. Selv om medisinske skoler i mot flere søkere til å møte kravene, samtykke til medisinske skole er fortsatt konkurransedyktig. Medical school student må forplikte seg til 4 år av lavere grads arbeid, 4 år av medisinstudiet, og 3 til 8 år bor avhengig av valgt medisinsk disiplin.,

Leger må være selv-motiverte, har en god seng måte, arbeider lange timer under et betydelig press, har følelsesmessig stabilitet, og være i stand til å ta beslutninger under press. Fordi jobben er krevende, betale er også høy for å kompensere for knallhard timer, og press forbundet med jobben.

Ifølge en 2008 studie, fastleger var i stand til å oppnå en gjennomsnittlig median inntekt på $186,044. For de leger som skal praktisere spesialisert medisin, den gjennomsnittlige medianinntekten var $339,738.,

Medisinske Karriere Stier

Den potensielle medisinsk student kan bli enten Lege (M. D.) eller en Lege av Osteopatisk Medisin (D. O.). De fleste individer er kjent med ansvar av en Lege, men et økende antall enkeltpersoner er å lære mer om Legen av Osteopatisk Medisin (D. O.). Legen av Osteopatisk Medisin (D. O.) bruker alle andre former for medisin, men understreker viktigheten av forebyggende medisin, holistisk helse, og kroppens muskel-skjelettsystemet., Legens av Osteopatisk Medisin kan bli funnet i generelle rutiner, intern medisin, eller pediatri.

Leger er ansatt i flere forskjellige spesialfeltene, for eksempel familie og allmennmedisin, pediatri, anestesiologi, obstetrikk, kirurgi og psykiatri. Bosted programmer hjelpe medisinske studenter i fine tuning og lære å praktisere profesjonelt innenfor valgt fagområde. Som teknologien utvikler seg og forbrukernes bevissthet øker, leger er nødt til å bli enda mer ivrig til å være à jour med skiftende tider.,

For en privat fire år høyskole utdanning, student kan forvente å betale $20 000 per studieår. Den gjennomsnittlige student trenger hjelp med kostnader hvis de ønsker å gå på skole. Flere stipend og tilskudd er tilgjengelig for elevene vurderer det medisinske feltet. Å få et stipend eller stipend er like konkurransedyktige som å komme inn på medisinstudiet. Derfor, skal studenten bli forberedt til å presentere sine beste inntrykk til gjennomgang av komiteen.,

Tilskudd Tilgjengelig for medisinstudenter

Forskning Medisinsk Student Grant

Dette bestemte grant var utformet for å oppmuntre studenter som har interesse innen radiologi.

Medisinske studenter som i dag har forskning erfaring i medisinsk avbildning vil motta preferanse når du søker. Mottakeren av prisen vil skjerpe sine ferdigheter i forskning, hypotesetesting, og objektiv definisjon. Mottakere vil også forventes å delta i et forskningsprosjekt for 10 uker., Forskningen skal foregå under veiledning av en rådgiver.

forskningen kan være integrert i læreplanen som et forsknings-elektiv eller alternativt, kan bli gjennomført i løpet av personlig tid eller mens du er på sommerferie.

vil studenten bli tildelt $3,000 av tilskuddet komiteen og $3000 vil bli møtt av sponsing avdeling. Studenten vil få i sum en $6 000 stipendet. Midlene kan ikke brukes til ikke-personell utgifter til forskning.,

Kvalifikasjonskrav

studenten må være medlem av Radiological Society of North America (RSNA) når søknaden er sendt inn. Søkeren kan gjelde som Medlem-i-Trening eller en ikke-kontingent betalende medlem. Men, rådgiver eller co-investigator må være et medlem som betaler kontingent.

 • Den potensielle søkeren må være registrert som en full-time medisinsk student ved et godkjent medisinsk skole i det Nord-Amerikanske kontinentet.
 • forskning bør være i en av følgende studieretninger: radiology, nuclear medicine, eller onkologi stråling., Forskningen kan imidlertid ikke å skje i den samme lærested hvor studenten er på skolen.
 • søkeren må ikke ha en historie som en ledende forsker eller mottar en kontrakt for $60,000 eller mer i ett år.
 • søkeren kan ikke være ansatt ved en for-profit selskap i radiologi-feltet.
 • søkeren kan ikke motta tilskudd i flere år, og kan ikke legge til mer enn ett program til RSNA Foundation per år.,
 • må søkeren ikke mottar støtte fra en annen kilde for det samme prosjektet, med mindre en form for finansiering gir lønn støtte og andre finansieringskilde, gir ikke-personell utgifter til forskning.

søknadsprosessen

Studenter som er interessert i grant og oppfyller alle kravene oppfordres til å søke ved hjelp av det Elektroniske søknadsskjemaet System. Fristen er 1. februar 2010. Signert og datert kopien skal være mottatt av RSNA Stiftelsen office senest denne dato.,

Den Nasjonale Vitenskap og Matematikk Tilgang til å Beholde Talent Grant (SMART)

Den Nasjonale Vitenskap og Matematikk Tilgang til å Beholde Talent (SMART) Grant er tilgjengelig for lavere grads studenter i sitt tredje og fjerde år for lavere grads studier. Ofte, medisinske studenter forfølge lavere grads studier innen realfag eller engineering før å melde deg inn i en medisinsk skole. Dette tilskuddet vil hjelpe de elevene som er interessert i innen medisin, men trenger økonomisk bistand på lavere grads nivå.,

Kvalifikasjonskrav

studenten skal bli meldt inn i et studieprogram på minst halv tid, og være kvalifisert for Føderale Pell Gi. Studenten må store i ingeniørfag, matematikk, teknologi, naturvitenskap, miljø-og biovitenskap eller computer sciences for å være kvalifisert for stipend. Studenter som er utdype meg i en kritisk fremmedspråk eller et liberal arts-program er også kvalifisert. Imidlertid, dette er en ikke-tradisjonell rute til medisinske skole.

studenten må holde minst et 3.0 i løpet arbeid er nødvendig for en av de nevnte majors., Den Nasjonale SMART Grant award er et supplement til studentens Pell Grant award. Studenten må også være en amerikansk statsborger eller en kvalifisert ikke-borger.

studenten å utdype meg i biologi vil fortsatt være kvalifisert til å motta den Nasjonale SMART Grant hvis studenten ikke tar noen klasser knyttet til biologi i et bestemt semester, dersom undervisningen er en forutsetning for studiet.

Den Nasjonale SMART gi mottakeren vil motta opp til $4000 for den tredje og fjerde år av hans eller hennes studieprogram., Det totale beløpet som er mottatt fra SMART grant og Pell Tilskudd kan ikke overstige den totale kostnaden av studentens fravær. Studentens støtten kan reduseres dersom antall studenter kvalifisert overstiger de økonomiske kvote for regnskapsåret.

søknadsprosessen og Føderale Pell Grants

for Å bli kvalifisert for SMART Gi studenten må først søke om Pell Gi. For å starte programmet for Pell Gi studenten må forberede Gratis Program for Federal Student Aid (DIN)., Denne søknaden vil avgjøre Estimert Familie Bidrag (EFC) for høgskolen. Den EFC antall vil deretter bli lagt inn i programmet. Antallet vil være basert på det beløpet som den potensielle mottakeren har opplyst om husholdningenes finansielle informasjon.

mottak av Pell Gi er avhengig av EFC-nummer, studentens påmelding status (heltid eller deltid), og studentenes deltakelse i akademiske programmer.

Pell Tilskudd gis først og fremst til familiene som har en årlig husholdningenes inntekter faller under $20 000 per år., De fleste private institusjoner som har undervisning kostnader på $20 000 per studieår, og offentlige institusjoner er halvparten. Derfor, økonomiske problemer, er plassert på familier som ønsker å forfølge en akademisk utdanning som tjener mindre enn $20 000 per år.

Pell Gi Awards

Den Føderale Pell Gi vanligvis awards elevene om $4000 per studieår. Etter at studenten blir kvalifisert for Pell Gi studenten kan søke om SMART Gi online. Frist for DIN er 30. juni 2010. Statlige midler variere., Sjekk nettsiden for å finne den bestemte frister for den stat hvor søkeren søker.

National Institute of Health (NIH) Akademisk Forskning Ekstrautstyr Award (OMRÅDE)

Akademisk Forskning Ekstrautstyr Grant Award ble etablert for å tildele elevene deltar i liten forskningsprosjekter innen biomedisinsk eller atferdsmessige vitenskaper feltet. Forskningen skal være gjennomført av studenter som er i dag til stede på en helse profesjonelle skole.,

målet av grant award er å fremme følgende prinsipper:

 1. for Å støtte forskning i helse yrke
 2. for Å øke og styrke den pedagogiske institusjonens forskningsmiljø
 3. for Å øke studentens eksponering til forskningsmiljø
 4. for Å oppmuntre til studier i biomedisin

Valgbarhet

kan ikke studenten har mottatt en NIH forskningsstipend innen nyere historie., Studenten må være registrert i ett av følgende akademiske helse programmer for å være kvalifisert:

 1. School of Medicine
 2. Podiatry
 3. veterinærmedisin
 4. Ernæring
 5. Tannbehandling
 6. Sykepleie
 7. Osteopati
 8. Apotek
 9. Optometry
 10. Offentlige Helse
 11. Allied Health
 12. Kiropraktikk Medisin

Hvert år de godkjente utdanningsinstitusjoner er oppdatert. Når det gjelder student, gjennomgang komiteen vil fastslå berettigelsen av den aktuelle utdanningsinstitusjon.,

Hvert år tre millioner dollar er tildelt støtte forskning innen biomedisinsk feltet. Fristene varierer, avhengig av typen av søknaden som sendes inn. Frister for et standard program er som følger: februar 25, juni 25, og 25. oktober. AIDs-relatert forskning fristene er som følger: 7. januar, 7. Mai og 7. September. Tilskudd kan leveres elektronisk gjennom nettstedet.

For mer informasjon om denne spesielle gi søkeren kan kontakte Kontoret på Extramural Forskning ved National Institutes of Health., Kontaktperson for dette særskilte tilskuddet er Mary Ann Guadagno, Ph. D.

Herbert W. Nickens Medisinsk Student Stipend

Dette stipendet ble utviklet for å bistå i kvalifisering av kvalitet medical school kandidater. Denne prosessen vil hjelpe medisinske skoler oppnå sitt mangfold, krav, mens eliminere ulikheter i helse.

Fem stipend skal deles ut til studenter som har utstilt lederskap innen sitt fag eller studieprogram., Ledelse innsatsen bør ta sosiale, pedagogiske og helse-pleie av minoriteter i Usa.

Hver medisinske skole kan nominere en student per år for den prisen. Søknaden bør inneholde 10 stiftet sett. En kopi av søknaden og ni kopier av programmet skal være inkludert.

Hvert sett bør inneholde følgende:

Et brev av innstilling fra dekan av skolen.,

bokstaven bør diskutere søkerens lederegenskaper i helse-omsorg yrke og i minoritet i samfunnet i de områdene av samfunnsmessige, utdannings-og helsevesenet.

 1. Et anbefalingsbrev fra minoriteter saker representant
 2. Et anbefalingsbrev fra et medlem av fakultetet
 3. En personlig uttalelse 250 ord eller mindre.,

uttalelsen bør diskutere hvorfor studenten er interessert i den medisinske profesjon, og hvordan han eller hun håper å forbedre helsetjenester for minoriteter

 1. En Curriculum Vitae (CV) om søkerne erfaring og relevant kontaktinformasjon
 2. søkerens transkripsjonen bør inkluderes

Fullførte programmer som skal sendes til Herbert W. Nickens Medisinsk Student Stipend Award Committee i Association of American Medical Colleges Avdeling. Spørsmål angående stipendet skal rettes til Marianne R. Moses.,

Valgbarhet

må mottakeren være inn i sitt tredje år av medisinstudiet. Igjen, må søkeren viser lederskap og en forpliktelse til helsetjenester i minoritetssamfunnene. Mottakeren bør være en amerikansk Statsborger eller fast bosatt. De studentene som forfølger en dobbel grad programmet, for eksempel M. D./Ph. D. programmet er kun kvalifisert i sitt tredje år av medisinstudiet.

– Prisen Mengden og Søknadsfrist for Stipend-Program

søknadsfrist for stipend programmet er 3 Mai 2010., Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli vurdert. Hver mottaker vil motta en $5000 stipend. Prisen vil bli gitt i November hvert år.

Biomedisinsk Ferie Stipend

Denne prisen har som mål å gi studenter erfaring med forskning i løpet av sommerferien som senere kan brukes i en høyere grad programmet, for eksempel medisinske skole eller en M. D./Ph. D. dual grad programmet. Stipendet oppfordrer til en karriere i forskning som kan kombineres med en medisinsk karriere.,

Stipend vil talented opp til 190 pounds per uke i åtte uker med forskning i løpet av sommerferien. Utgifter forbundet med forskning er ikke gitt.

Valgbarhet

for Å bli kvalifisert for stipendet, må studenten være immatrikulert ved et universitet i Storbritannia eller Irland. Studenten kan enten være en lavere registrert i sitt andre eller tredje studieår i feltet av vitenskap, odontologi, eller veterinær skolen. Alternativt, en medisinsk student kan søke på slutten av sin andre eller tredje året av medisinstudiet.,

En medisinsk student som har fullført BSc år eller graduate entry medisinske studenter som har fullført en lavere grad i en science emnet er ikke kvalifisert til å søke om denne spesielle stipend. Studenter som ønsker å fullføre sin forskning kravene utenfor Storbritannia eller Irland er ikke kvalifisert for denne prisen. Søkeren kan bare anvendes i gang og prisene er ikke overførbar.

søknadsprosessen

søknadsprosessen bør være en felles innsats mellom student og veileder., Den foreslåtte forskningsprosjekt bør være avsluttet innen 8-ukers periode. Studenten skal være den primære etterforsker og ikke bare hjelpe rundt laboratoriet.

programmet vil bli evaluert i henhold til kandidatens faglige ta opp og forskningsprosjektet idé som sendes inn. Tidligere mottakere som har studert i feltet av biologi, farmasøytisk vitenskap, odontologi, optometry, veterinær, sport sciences og medisinske fag. Studenter som studerer i naturvitenskap eller computer sciences er velkommen til å søke., Men, det foreslåtte forskningsprosjekt bør være innen biomedisinsk forskning på feltet.

Lavere grads studenter med ingen tidligere forskning, erfaring vil bli prioritert. Studentene oppfordres til å gjennomføre sine undersøkelser på et universitet som er forskjellig fra den nåværende universitet som de deltar på.

West Virginia Rural Health Education Partnerskap

Denne stipend programmet er utformet for å gi økonomisk hjelpe personer som er interessert i den medisinske profesjon og som befinner seg i West Virginia state grenser.,

Valgbarhet

Studenter i sitt siste år på hvilken som helst skole i medisin eller osteopati er kvalifisert for West Virginia Rural Health Education Partnerskap. Studenten må også være på vei inn i internship eller residency program i West Virginia.

Studenter som fullfører sine primære omsorg pedagogisk program for sykepleier utøvere eller legens assistent er kvalifisert til å søke. Alternativt kan studenten søke dersom han eller hun er forfølge et graduate program i fysioterapi eller en mastergrad i sykepleie.,

Tjue tusen dollar av stipend vil bli tildelt til medisinske studenter. Studenter i andre fagfelt er kvalifisert for $10 000 av økonomisk bistand. Studenter er nødvendig for å praktisere for to år i et helsevesen anlegget som er i behov av helsepersonell.

Oppsummering

listen over tilskudd og stipend og tilskudd tilgjengelig for medical school-studenter og potensielle studenter av den medisinske profesjon er ikke uttømmende., En interessert student skal søke på internett for å finne andre muligheter som er egnet til deltakeren er bestemt faglig og finansiell situasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *