Welcome to Our Website

Wie heeft het eerste alfabet gemaakt? – Geschiedenis

voordat het alfabet werd uitgevonden, waren vroege schrijfsystemen gebaseerd op pictografische symbolen die bekend staan als hiërogliefen, of op wiggen in spijkerschrift, geproduceerd door een stylus in zachte klei te drukken. Omdat deze methoden een overvloed aan symbolen vereiste om elk woord te identificeren, was het schrijven complex en beperkt tot een kleine groep hoogopgeleide schriftgeleerden. Ergens tijdens het tweede millennium v. Chr. (geschat tussen 1850 en 1700 v. Chr.,), paste een groep Semitisch sprekende mensen een subset van Egyptische hiërogliefen aan om de klanken van hun taal weer te geven. Dit Proto-Sinaïtische schrift wordt vaak beschouwd als de eerste alfabetische schrift systeem, waar unieke symbolen stonden voor enkele medeklinkers (klinkers werden weggelaten). Geschreven van rechts naar links en verspreid door Fenicische maritieme handelaren die een deel van het moderne Libanon, Syrië en Israël bezetten, dit consonantale alfabet—ook bekend als een abjad—bestond uit 22 symbolen eenvoudig genoeg voor gewone handelaren om te leren en te tekenen, waardoor het gebruik ervan veel toegankelijker en wijdverbreid.,in de 8e eeuw v. Chr. had het Fenicische alfabet zich verspreid naar Griekenland, waar het werd verfijnd en verbeterd om de Griekse taal vast te leggen. Sommige Fenicische karakters werden behouden, en andere werden verwijderd, maar de belangrijkste vernieuwing was het gebruik van letters om klinkers te vertegenwoordigen. Veel geleerden geloven dat het deze toevoeging was—waardoor tekst zonder dubbelzinnigheid kon worden gelezen en uitgesproken—die de creatie van het eerste “ware” alfabet markeerde.,

De Griekse taal werd oorspronkelijk geschreven van rechts naar links, maar uiteindelijk veranderd in boustrophedon—letterlijk, draaien als ossen) – waar de richting van het schrijven afgewisseld met elke regel. Tegen de 5e eeuw v. Chr., was de richting neergestreken in het patroon dat we vandaag gebruiken, van links Tor rechts. Na verloop van tijd gaf het Griekse alfabet aanleiding tot verschillende andere alfabetten, waaronder het Latijn, dat zich verspreidde over Europa, en het Cyrillisch, de voorloper van het moderne Russische alfabet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *