Welcome to Our Website

20 wersetów biblijnych o byciu wdzięcznym

Czy kiedykolwiek starasz się poznać słowa modlitwy? Nie czujesz, że umiesz się modlić? W porządku! Świetnym sposobem na początek jest po prostu dziękować Bogu za to, kim jest i za to, co dla ciebie zrobił. Kiedy nie możesz znaleźć słów, Pismo Święte może pomóc ci wyrazić wdzięczność Bogu. Zapamiętaj je, zapamiętaj lub ofiaruj jako modlitwy do Boga. Jego słowo nigdy nie wróci nieważne!

oto 20 wersetów biblijnych na temat wdzięczności.

1., 1 Tesaloniczan 5: 18

dziękujcie we wszystkich okolicznościach, bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie dla was.

2. Psalm 107:1

o dziękujcie Panu, bo on jest dobry, bo jego niezłomna miłość trwa na wieki!

3. Efezjan 5: 20

dziękując zawsze i za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa,

4. Kolosan 3:15-17

i niech w waszych sercach zapanuje pokój Chrystusowy, do którego zostaliście powołani w jednym ciele. I bądź wdzięczny., Niech słowo Chrystusa mieszka w was obficie, nauczania i napominając się nawzajem w całej mądrości, śpiewając psalmy i hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością w waszych sercach do Boga. I cokolwiek czynicie, słowem lub czynem, czyńcie wszystko w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez niego.

5. Jakuba 1:17

każdy dobry dar i każdy doskonały dar jest z góry, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie ma żadnej zmiany lub cienia z powodu zmiany.

6., Filipian 4: 6

nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem niech wasze prośby będą znane Bogu.

7. 2 Koryntian 9: 15

Bogu niech będą dzięki za jego niewyrażalny dar!

8. Psalm 106:1

Chwalmy Pana! O dziękujcie Panu, bo on jest dobry, bo jego niezłomna miłość trwa na wieki!

9. Psalm 105:1

o dziękujcie Panu; wzywajcie jego imienia; ogłaszajcie jego czyny wśród Narodów!

10., Kolosan 3:15

i niech w waszych sercach zapanuje pokój Chrystusowy, do którego zostaliście powołani w jednym ciele. I bądź wdzięczny.

11. Kolosan 4: 2

Trwajcie wytrwale w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem.

12. Psalm 118:1-18

o, dziękujcie Panu, bo on jest dobry, bo jego niezłomna miłość trwa na wieki! Niech Izrael powie: „jego niezłomna miłość trwa na wieki. Niechaj Dom Aarona powie: jego niezłomna miłość trwa na wieki.”Niech ci, którzy boją się Pana, powiedzą:” jego niezłomna miłość trwa na wieki.,”Z mojego cierpienia wezwałem Pana; Pan odpowiedział mi i uwolnił mnie.

13. Psalm 20:4

niech spełni twoje pragnienie serca i spełni wszystkie twoje plany!

14. Psalm 30:12

aby chwała moja śpiewała Twoją chwałę, a nie milczała. Panie mój Boże, będę ci dziękował na wieki!

15. Kolosan 3:17

i cokolwiek czynicie, słowem lub czynem, czyńcie wszystko w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez niego.

16., Rzymian 1:21

bo chociaż znali Boga, nie czcili go jako Boga ani nie dziękowali mu, ale stali się daremni w ich myśleniu, a ich głupie serca zostały zaciemnione.

17. Psalm 100:4

wejdź do jego bram z dziękczynieniem, a jego sądy z uwielbieniem! Dziękujcie mu; pobłogosław jego imię!

18. Izajasza 12:4-5

i powiesz w tym dniu: „dziękujcie Panu, wzywajcie jego imienia, ogłaszajcie jego czyny wśród Narodów, ogłaszajcie, że jego imię jest wywyższone. „Śpiewaj chwałę Panu, bo uczynił chwalebnie; niech to będzie znane na całej ziemi.,

19. 1 Kronik 29: 13

a teraz dziękujemy Ci, Boże nasz, i wysławiamy Twoje chwalebne imię.

20. Filemon 1: 4

dziękuję Bogu mojemu zawsze, gdy wspominam cię w moich modlitwach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *