Welcome to Our Website

Neuroscientifically Challenged (Polski)

kora cingulate jest sekcją kory mózgowej znajdującą się w przyśrodkowej części półkul mózgowych. Innymi słowy, aby uzyskać dobry widok kory cingulate, trzeba by zrobić kawałek przez mózg równoległy do linii środkowej mózgu, a następnie zajrzeć do środka; kora cingulate nie jest widoczna z powierzchni mózgu., Kora cingulate składa się z kręgu Cingulate, który znajduje się tuż nad ciałkiem modzelowym,jak również sąsiadującego Cingulate sulcus. Jest czasami nazywany korą limbiczną i uważany za część płata limbicznego, obszaru kory związanej z reakcjami emocjonalnymi. Kora cingulate dzieli się na przednią i tylną część (omówione poniżej).

Co to jest kora cingulate i do czego służy?,

wczesne spojrzenie na funkcję kory cingulate sugeruje, że cała struktura odgrywa ważną rolę w emocjach, ale obecnie uważa się, że istnieją różne specjalizacje funkcjonalne związane z różnymi częściami kory cingulate. Najczęstszą metodą podziału struktury jest podzielenie jej na przednią i tylną część; każdy z nich jest uważany za związany z różnymi zadaniami.,

przednia kora cingulate lub ACC znajduje się z przodu kory cingulate i owija się wokół głowy korpusu modzelowatego. ACC ma połączenia z wieloma innymi regionami mózgu, a zatem funkcje z nim związane są różnorodne. Istnieją na przykład obszary ACC, które są gęsto połączone ze strukturami układu limbicznego, takimi jak ciało migdałowate i podwzgórze., Dzięki tym połączeniom ACC jest uważany za zaangażowany w szereg funkcji związanych z emocjami, w tym regulację ogólnego wpływu, przypisywanie emocji bodźcom wewnętrznym i zewnętrznym oraz tworzenie wokalizacji związanych z wyrażaniem Stanów lub pragnień. ACC wydaje się również przyczyniać do regulacji odpowiedzi autonomicznych i endokrynologicznych, postrzegania bólu oraz wyboru i inicjacji ruchów motorycznych., Ponadto istnieją inne obszary ACC, które są zaangażowane w różne aspekty poznania, począwszy od podejmowania decyzji do zarządzania zachowaniami społecznymi.

tylna kora cingulate, lub PCC, leży tuż za przednim cingulate. Chociaż uważa się, że PCC ma ważne role w Poznaniu i wpływie, istnieje pewna debata na temat tego, czym dokładnie są te role. Badania neuroobrazowania wskazują, że PCC jest aktywny podczas przywoływania wspomnień autobiograficznych., Jest również aktywowany przez bodźce emocjonalne, a zatem niektórzy sugerują, że może być rekrutowany do przypominania wspomnień, które mają jakość emocjonalną (np. wspomnienia autobiograficzne). PCC jest również uważany za część sieci trybu domyślnego, grupy struktur mózgowych, które są bardziej aktywne, gdy dana osoba nie jest zaangażowana w zadanie, które wymaga zewnętrznej uwagi. Na przykład, PCC jest stymulowany, gdy ktoś marzy lub przywołuje wspomnienia., Niektórzy twierdzą, że PCC pomaga regulować równowagę między wewnętrznie i zewnętrznie skupioną uwagą, czyniąc ją kluczową strukturą w świadomości i skupieniu uwagi.

połączenia kory cingulate z innymi strukturami mózgu są rozległe, a zatem funkcje regionu są zróżnicowane i złożone. Chociaż wciąż wiele trzeba się nauczyć o roli kory cingulate, wydaje się jasne, że wnosi ona istotny wkład w emocje, różne rodzaje poznania i wiele innych funkcji fizjologicznych.,

odnośniki (oprócz linkowanego tekstu powyżej):

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *