Welcome to Our Website

TheStuart SuccessionsProject (Polski)

Elżbieta przeżyła polityczne intrygi i prześladowania religijne z 1550 roku, aby ubiegać się o tron po śmierci Marii w 1558 roku. W 1559 r., wraz z nowym aktem jednolitości, narzuciła Księgę wspólnej modlitwy.

tak jak przyszłość dynastii Tudorów była głównym problemem panowania Henryka VIII, tak też sukcesja zdominowała Politykę Elżbietańską od samego początku., Po jej przystąpieniu powszechnie zakładano, że Elżbieta wyjdzie za mąż, aby zapewnić pokojową sukcesję do tronu. W 1559 roku Tajna Rada przedstawiła królowej formalną prośbę, aby wyszła za mąż. Odpowiedziała na obstrukcję, twierdząc, że małżeństwo z narodem: „nie róbcie mi wyrzutów tak więcej, że nie mam dzieci: bo każdy z was i tylu, ilu jest Anglików, jest moimi dziećmi i krewnymi”. Elżbieta miała wielu zalotników, w tym Filipa II (1527-1598), Eryka VIXA (1533-1577) i Roberta Dudleya, hrabiego Leicester (1532-1588)., Jednak nigdy nie wzięła męża, mimo rosnących nacisków politycznych, aby spłodzić dziedzica.

choć odrzucenie małżeństwa i macierzyństwa Elżbiety sprawiło, że jej potężna ikonografia „dziewiczej królowej” nie była rozważnym posunięciem politycznym. Elżbieta miała wątpliwości co do sukcesji. Tożsamość domniemanego spadkobiercy została zaciemniona przez niejasną sytuację prawną. Testament Henryka VIII zakładał, że następną w kolejce do tronu po Elżbiecie powinna być Katherine Grey (1540?-1568)., Jednak Katolicka kuzynka Elżbiety, Maria Stuart, Królowa Szkotów (1542-1587), posiadała silniejsze roszczenia dziedziczne, a po jej egzekucji w 1587 roku, kolejnym w linii był jej protestancki syn, Jakub (1566-1625). W 1571 r. Elżbieta odmówiła poparcia kandydatom i wprowadziła ustawę zakazującą publicznej dyskusji nad dziedziczeniem. Mimo to, w 1590 roku schorowany stan zdrowia Elżbiety zmusił społeczeństwo do zajęcia się sukcesją w serii broszur i dłuższych polemik., Nowym pretendentem była Infantka hiszpańska Izabela (1566-1633), córka Filipa II, który w naturalny sposób stał się faworyzowanym kandydatem katolików, takich jak Robert Person, który podczas konferencji o następnej sukcesji (1594) wymyślił kilka sprytnych argumentów przeciwko dziedzicznej sukcesji. Preferowanym kandydatem protestanckiej większości był jednak James Stuart, którego sojusznicy na dworze elżbietańskim zapewnili sprawne przekazanie władzy. Po śmierci Elżbiety 24 marca 1603 roku, Sir Robert Carey (1560-1639) został wysłany jako posłaniec do Edynburga., Kwestia sukcesji, która pozostawała bez odpowiedzi przez 45 lat, została rozwiązana z zaskakująco małą trudnością. Ród Tudorów został zastąpiony przez ród Stuartów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *