Welcome to Our Website

20 Bible Verses On Being Thankful (Română)

ai găsi vreodată te luptă să cunoască cuvintele să se roage? Nu simți că știi să te rogi? E în regulă! O modalitate foarte bună de a începe este să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru cine este, și ceea ce a făcut pentru tine. Când nu puteți găsi cuvintele, Scriptura vă poate ajuta să vă exprimați recunoștința față de Dumnezeu. Jurnalizați-le, memorați-le sau oferiți-le ca rugăciuni către Dumnezeu. Cuvântul lui nu se întoarce niciodată gol!iată 20 de versete biblice despre a fi recunoscător.

1., 1 Tesaloniceni 5:18

mulțumiți în toate împrejurările; căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus pentru voi.

2. Psalmul 107:1

o, mulțumesc Domnului, pentru că el este bun, pentru că dragostea lui statornică durează pentru totdeauna!

3. Efeseni 5: 20

mulțumind întotdeauna și pentru tot lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului nostru Isus Hristos,

4. Coloseni 3:15-17

și lăsați pacea lui Hristos să domnească în inimile voastre, la care într-adevăr ați fost chemați într-un singur trup. Și fii recunoscător., Cuvântul lui Hristos să locuiască bogat în voi, învățându-vă și sfătuindu-vă unii pe alții în toată înțelepciunea, cântând psalmi, imnuri și cântece spirituale, cu recunoștință în inimile voastre lui Dumnezeu. Și orice faceți, în cuvânt sau faptă, faceți totul în numele Domnului Isus, mulțumind lui Dumnezeu Tatăl prin el.

5. Iacov 1:17

orice dar bun și orice dar perfect este de sus, coborând de la Tatăl luminilor cu care nu există nici o variație sau umbră datorată schimbării.

6., Filipeni 4: 6

nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice, prin rugăciune și implorare cu mulțumire, lăsați-vă cererile să fie făcute cunoscute lui Dumnezeu.

7. 2 Corinteni 9:15

mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul său inexprimabil!

8. Psalmul 106: 1

Lăudați pe Domnul! O, mulțumește Domnului, pentru că el este bun, pentru că dragostea lui statornică durează pentru totdeauna!

9. Psalmul 105:1

o, mulțumește Domnului; cheamă-i numele; fă cunoscute faptele sale printre popoare!

10., Coloseni 3:15

Și pacea lui Hristos regulă în inimile voastre, la care, într-adevăr, voi ați fost chemați într-un singur trup. Și fii recunoscător.

11. Coloseni 4: 2

Continuați cu statornicie în rugăciune, veghind în ea cu mulțumiri.

12. Psalmul 118: 1-18

o, mulțumește Domnului, pentru că el este bun; pentru că dragostea lui statornică durează pentru totdeauna! Să spună Israel: „dragostea lui statornică dăinuie în veac.”Lasă casa lui Aaron să spună:” dragostea lui statornică dăinuie pentru totdeauna.”Cei care se tem de Domnul să spună:” dragostea lui statornică dăinuie pentru totdeauna.,”Din strîmtorarea mea am chemat pe Domnul; Domnul mi-a răspuns și m-a eliberat.

13. Psalmul 20: 4

fie ca el să vă îndeplinească dorința inimii voastre și să vă îndeplinească toate planurile!

14. Psalmul 30:12

pentru ca slava Mea să cânte lauda Ta și să nu tacă. Doamne, Dumnezeul meu, îți voi mulțumi pentru totdeauna!

15. Coloseni 3: 17

și orice faceți, în cuvânt sau faptă, faceți totul în numele Domnului Isus, mulțumind lui Dumnezeu Tatăl prin el.

16., Romani 1: 21 căci, deși îl cunoșteau pe Dumnezeu, nu l-au onorat ca Dumnezeu sau nu i-au mulțumit, ci au devenit inutili în gândirea lor și inimile lor nechibzuite s-au întunecat.

17. Psalm 100: 4

intrați pe porțile sale cu mulțumire, iar curțile sale cu laudă! Mulțumește-i lui; binecuvântează-i numele!

18. Isaia 12: 4-5

și veți spune în acea zi: „mulțumiți Domnului, chemați numele lui, faceți cunoscute faptele sale printre popoare, proclamați că numele lui este înălțat. „Cântați laude Domnului, căci el a făcut glorios; să se facă cunoscut acest lucru pe tot pământul.,

19. 1 Cronici 29: 13 și acum îți mulțumim, Dumnezeul nostru, și lăudăm Numele tău glorios.

20. Filimon 1: 4

îi mulțumesc Dumnezeului meu întotdeauna când îmi amintesc de tine în rugăciunile mele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *