Welcome to Our Website

ansvariga vårdorganisationer

samordnad vård syftar till att säkerställa att patienter, särskilt kroniskt sjuka, får rätt vård vid rätt tidpunkt, samtidigt som man undviker onödig dubblering av tjänster och förhindrar medicinska fel. Under Medicare, när en ACO lyckas både leverera högkvalitativ vård och spendera vård Dollar klokare, kommer den att dela i de besparingar som den uppnår för Medicare-programmet.,

Aco-modellen inkluderades i nationell lagstiftning om hälsovårdsreform som ett av flera demonstrationsprogram som ska administreras av Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Deltagande Aco tar ansvar för att förbättra kvaliteten och kostnaden för vård för en definierad patientpopulation av Medicare-stödmottagare. Aco får i sin tur en del av eventuella besparingar som genereras av vårdkoordinering så länge kvaliteten också upprätthölls.,alth, and lowering growth in expenditures

  • ACO Investment Model – tests prepayment approaches to support MSSP ACOs
  • Next Generation ACO Model — allows providers to assume more financial risk than other ACO programs
  • Vermont All-payer ACO Model – incentivizes value and quality among Vermont payers
  • Medicare-Medicaid ACO Model – allows MSSP ACOs to be accountable for the quality and costs for Medicare-Medicaid enrollees
  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *