Welcome to Our Website

formatering Vs radera ett minneskort

många användare kan fortfarande inte förstå skillnaden mellan radering och formatering av minneskortet. Det finns två metoder för att radera innehållet på ditt minneskort, dvs antingen för att radera innehållet eller formatera minneskortet. Låter enkelt, eller hur? Ändå vet majoriteten av oss inte skillnaden mellan radering och formatering av minneskortet.

med tanke på att den här bloggen är en djupgående diskussion som förklarar när användare ska radera eller formatera minneskortet., Vidare, bloggen anger också hur man använder ett foto återvinning programvara för att hämta borttagna eller förlorade bilder från minneskortet.

vilken väg att gå?

figur 1.1 visar att välja vilket alternativ

det har alltid varit en diskussionspunkt om vilket som är ett bättre alternativ: att radera eller formatera minneskortet? Det finns en vanlig missuppfattning att användarna tycker att något av alternativet bör räcka. Egentligen finns det en stor skillnad mellan radering och formatering av kortet och man bör välja något av alternativet under olika omständigheter.,

När minneskortet tar slut i rymden, då majoriteten oss av antingen radera eller formatera minneskortet, vilket är bra så länge vi har säkerhetskopiering av filerna .

förstå skillnaden (radera vs Formatera minneskortet)

radera minneskortet:

figur 1.1 visar möjligheten att radera minneskortet

När du raderar innehållet på minneskortet har du sedan möjlighet att ta bort objekt en efter en eller välja de objekt som inte längre är av någon användning eller helt enkelt radera hela innehållet på minneskortet. – herr talman!, Antag att du har ett minneskort och har ont om utrymme, och behöver bara ta bort ett fåtal objekt från minneskortet, då radering av minneskortet kan tyckas vara det snabbaste sättet att rensa minneskortet. De objekt som har markerats som ”skyddade” kommer dock inte att raderas.

Formatera minneskortet:

formatering återskapar filsystemet inklusive nya kataloger där filerna sparas på minneskortet. Det tar helt bort allt innehåll på minneskortet, även de som listas som”skyddade”

Figur 1.,2 illustrerar möjligheten att formatera minneskortet

radera vs Formatera minneskortet

radera minneskortet formatera minneskortet
radering bevarar filnamentinställningarna inklusive kataloger. formatering ändrar filnamnsinställningarna.
det här alternativet är genomförbart när du bara vill ta bort ett valt objekt., för att radera allt innehåll på minneskortet samtidigt är formatering ett bra val.
radera minneskortet lämnar några spår av de borttagna objekten. Därför tar det inte bara bort filerna; det tar helt enkelt bort pekaren som hänvisar till filplatsen. formatering är som att använda ett nytt minneskort. Det torkar helt ut Allt innehåll som lagras på det. Du kan dock utnyttja en foto återvinning programvara för att hämta dina multimediafiler.,
inget behov av att byta namn på minneskortet. varje gång du formaterar minneskortet måste du byta namn på det.
radering raderar multimediafilerna som lagras på minneskortet men kan återställas med hjälp av en programvara för Fotoåterställning. formatering rensar katalogen för data som lagras på minneskortet och tar bort fragmenteringen och när den skrivs över med nya data är det ganska svårt att hämta tidigare data.,
radering är att föredra när det bara finns några filer. formatering är ett genomförbart alternativ när det finns flera filer.

säkerhetskopiera dina filer innan du formaterar eller raderar minneskortet!

Backup är ett måste innan du formaterar eller raderar minneskortet. Anta till exempel att du oavsiktligt formaterar eller tar bort en fil som är lagrad på minneskortet, Hur återställer du det?, Innan du formaterar eller raderar minneskortet, se till att du överför alla filer till ett sekundärt lagringsmedia. Vidare finns det ett annat alternativ tillgängligt, dvs att använda ett foto återvinning programvara för att återställa förlorade eller raderade data.,

vissa pekare:

  • för att förbättra minneskortets prestanda, är det lämpligt att formatera det ibland
  • formatering kommer praktiskt när minneskortet är korrupt eller är infekterad av ett virus eller skadlig kod
  • radera minneskortet räcker så länge du använder samma minneskort med samma enhet
  • Formatera minneskortet när du planerar att byta från en enhet till en annan
  • Undvik att använda samma minneskort i flera enheter formatering det skapar olika filer/mappar som ytterligare kan korrumpera data som lagras i det

det sista ordet!,

radera eller formatera minneskortet beror på individens krav. Båda alternativen är enkla och en lätt; men om inte gjort på rätt sätt, det kan korrumpera lagringsmedia. Detta är när ett foto återvinning programvara kommer in i bilden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *