Welcome to Our Website

Movable type printing (Svenska)

det första kända rörliga typsystemet för utskrift gjordes av keramiska material och skapades i Kina runt AD 1040 av Bi Sheng. Omkring 1450 gjorde Johannes Gutenberg en mekanisk tryckpress av metall med rörlig typ i Europa, tillsammans med innovationer inom gjutning av typen. Gutenbergs typstycken gjordes av en legering av bly, tenn och antimon. Metall typ bitar var mer hållbara och texten mer enhetlig än träblock utskrift, vilket leder till typografi och typsnitt.,

ram av skrivblock

denna ram av brevpress Trä skrivblock innehåller block som ursprungligen skulle ha använts inom tryckeriindustrin någon gång mellan slutet av 1800-talet och mitten av 1900-talet. blocken består av olika typsnitt och storlekar och skulle ha tillverkats vid olika datum. Letterpress utskrift är en teknik för relief utskrift med hjälp av en tryckpress., En arbetare komponerar och låser rörlig typ i en ”säng” eller ”jaga” av en press, bläck den och pressar papper mot den för att överföra bläcket från den typ som skapar ett intryck på papperet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *