Welcome to Our Website

SQLShack (Norsk)

I denne artikkelen vil vi forsøke å gi en kort oversikt over SQL-streng funksjoner som brukes i SQL Server og vi vil gi noen eksempler.

En streng funksjon er en funksjon som tar en string verdi som en inngang uavhengig av data type verdien som returneres. I SQL Server, det er mange innebygde string funksjoner som kan brukes av utviklere.,

ASCII

Den første SQL-streng funksjon vi vil beskrive er ASCII(), som er en skalar funksjon som tar en string som input og returnerer ASCII-kode for det første tegnet i strengen. Vær oppmerksom på at ASCII står for American Standard Code for Information Interchange. Det er en 7-bits tegn kode der hver eneste bit representerer en unik karakter, som kan brukes for ulike formål. Du kan finne hele ASCII-tabellen i det følgende nettside: ASCII-Koden – Den utvidede ASCII-tabellen.,

1
SELECT ASCII(‘A’), ASCII(‘AB’) , ASCII(‘B’)

Result:

65, 65, 66

As shown in the result ASCII(‘A’) and ASCII(‘AB’) return the same result 65

CHARINDEX

CHARINDEX() is a scalar SQL string function used to return the index of a specific string expression within a given string., CHARINDEX() har 2 nødvendige parameterne som er input string og karakter og en valgfri parameter som er start-indeks for søk drift (Hvis dette argumentet ikke er angitt eller er mindre enn eller lik null (0) verdien, starter søket på begynnelsen av input-strengen).

funksjonen returnere type avhenger av input string lengde; hvis det er NVARCHAR(MAX) så vil det gi en BIGINT verdien ellers vil det returnere en INT-verdi.,=»f54a7efd55″>

1
VELG CHARINDEX(‘Verden’,»Hello World»), CHARINDEX(‘Verden’,’Hei Verden’,8)

Resultat:

7, 0

Som vist i eksempelet ovenfor, søkte vi på den strengen Verden innen Hei Verden, og det returneres 7, men når vi er angitt start-posisjon som 8, returneres 0 siden ingen hendelse er funnet etter denne indeksen.,

CONCAT

CONCAT() er en skalar SQL-streng funksjon som tar flere strenger som input og returnerer på strengen etter å slå sammen alle innganger. Med denne funksjonen kan du ta maksimalt 254 av innganger.,

Eksempel:

1
VELG CONCAT(‘Hei’,’ Verden’)

Resultat:

Hello World

CONCAT_WS

CONCAT_WS() er svært lik CONCAT () – funksjonen, men det tillater brukeren å spesifisere et skille mellom sammensatte inngang strenger. Det kan brukes til å generere komma-separerte verdier.,

Example:

1
SELECT CONCAT_WS(‘,’,’United States’,’New York’)

Result:

United States, New York

SOUNDEX

SOUNDEX() is a scalar function that takes a string value as input and returns a four-character string based on the way this string is spoken., Det første tegnet i koden er det første tegnet på input string, konvertert til store bokstaver. De resterende tegnene i koden er tall som representerer bokstaver i uttrykket. Merk at det er noen bokstaver som er ignorert (A,O,U,E,I,Y,H,W), unntatt hvis de er den første bokstaven. Også, hvis strengen lengde er mindre enn 4 så ekstra nuller er lagt til verdien som returneres.

SOUNDEX() brukes hovedsakelig for string matching og rad sammenhengen formål.,1387c12f»>

1
SELECT SOUNDEX(‘H’), SOUNDEX(‘He’), SOUNDEX(‘Hello’), SOUNDEX(‘Hello World’)

Result:

H000, H000, H400, H400

From the results above, we can see that the result of the SOUNDEX() function is the same for ‘H’ and ‘He’ since the letter ‘e’ is ignored (as mentioned above)., Også, resultatet av Hei og Hallo, Verden er den samme siden SOUNDEX () – funksjonen tar bare de 4 første tegnene.

FORSKJELLEN

FORSKJELLEN() er en skalar funksjon som brukes til å måle likhet på to strenger å bruke en annen SQL-streng-funksjon, som er SOUNDEX(). Første, SOUNEDX() er brukt på hver inngang, og så en likhet sjekk er gjort over disse resultatene. Denne funksjonen returnerer et heltall mellom 0 og 4. Når denne verdien er nærmere 4, deretter innganger er svært like.,4a7efd55″>

1
VELG FORSKJELL(‘HEI’,’SYKKEL’), FORSKJELLEN («HEI», «HELLO WORLD»)

Resultat:

1, 4

Fra resultatene ovenfor, siden SOUNDEX () – funksjonen returnerer den samme verdien for HEI og HALLO, VERDEN, så resultatet av FORSKJELLEN () – funksjonen er 4 som innebærer at de er svært like (basert på SOUNDEX())., På den annen side, er et resultat av FORSKJELLEN () – funksjonen for HEI og SYKKEL er 1 som innebærer at de ikke kan sammenlignes.

VENSTRE, HØYRE

VENSTRE() og HØYRE() funksjoner er en av de mest populære SQL-streng funksjoner. De er brukt til å trekke ut et bestemt antall tegn fra venstre-eller høyre-siden av en streng.,

Example:

1
SELECT LEFT(‘Hello World’,5) , RIGHT(‘Hello Wolrd’,5)

Result:

Hello, World

LOWER, UPPER

LOWER() and UPPER() functions are another popular SQL string functions that are used to change the character case of an input string., LAVERE() brukes til å endre bokstaver til små og STORE() brukes til å endre tilfelle av bokstaver til store bokstaver.,>

1
VELG LAVERE(‘Hello World»), ØVRE («Hello World»)

Resultat:

hei verden, HELLO WORLD

LTRIM, RTRIM

Den siste funksjonene vi vil belyse i denne artikkelen er LTRIM() og RTRIM () – funksjonen, som brukes til å fjerne ekstra mellomrom fra venstre eller høyre side av et input-strengen.,

Eksempel:

1
VELG RTRIM(‘Hei ‘) , LTRIM(‘ Verden’)

Resultat:

Hei, Verden

Konklusjon

I denne artikkelen, vi gitt en oversikt over noen av de innebygde SQL-streng funksjoner i SQL Server, vi gitt noen eksempler og skjermbilder og vi kort drøftet resultatene som oppnås.,

  • Forfatter
  • Siste Innlegg
Hadi er en Libanesisk Forsker, Data Ingeniør og Business Intelligence Utvikler.
Han har jobbet med SQL Server for mer enn 10 år. Også, han er en av de beste ETL og SQL Server Integration Services bidragsytere på Stackoverflow.com
Hadi virkelig liker å lære nye ting hver dag og dele sin kunnskap.,
Vis alle innlegg av Hadi Fadlallah

Siste innlegg av Hadi Fadlallah (se alle)
  • Komme i gang med Neo4j grafdatabase – februar 5, 2021
  • Importere data fra MongoDB til SQL Server ved hjelp av inkluderinger for serverside – desember 25, 2020
  • Bygning-databasene ved hjelp Biml – oktober 14, 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *