Welcome to Our Website

Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (Svenska)

ädelmetallfyndigheter sträcker sig över Colorado, och varför en marinbassäng fördjupades i delstaterna Colorado och Wyoming strax innan Rockies steg. Sedimenten i detta Marina bassäng är Pierre Shale, ett lager av skiffer som ligger längs Colorado. ”Pierre Shale har otäcka tendenser att böja Folks källare”, sa Jones. ”Varför mer än en mil av det här dumpades i detta område har varit förbryllande.,”

tidigare trodde forskare att oceanic plate subducting, eller flytta under, Nordamerika steg från manteln för att gnugga mot kontinentens botten hela vägen från havet till Colorado. Teorin var denna åtgärd när den flyttade österut drev landmassan i bergen ungefär som en matta högar upp under fötterna, säger Jones. Men hypotesen förklarar inte fakta, sa han. ”Den modellen förutspådde borttagning av material som fortfarande finns att ligga under Kalifornien och Arizona,” sa han. ”Att i och för sig var otillfredsställande.,”

den nya modellen hänger på en ovanligt tjock litosfär – den styva delen av jordens yta som utgör tektoniska plattorna-under

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *