Welcome to Our Website

TheStuart SuccessionsProject (Svenska)

Elizabeth överlevde de politiska intriger och religiös förföljelse av 1550-talet för att hävda tronen vid Marias död 1558. Hon återupprättade omedelbart den protestantiska kyrkan i England efter Marias katolska program, och med en ny enhetlighet 1559 införde hon en bok med gemensam bön.

som framtiden för Tudor dynastin hade varit en stor angelägenhet för Henrik VIII: s regeringstid, så också successionen dominerade Elisabetansk politik från början., Vid hennes anslutning antogs det allmänt att Elizabeth skulle gifta sig för att säkra en fredlig följd till tronen. År 1559 presenterade privy rådet drottningen med en formell begäran om att hon skulle gifta sig. Hennes svar var att filibuster, hävda sitt äktenskap med nationen: ”förebrå mig så inte mer att jag inte har några barn: för var och en av er, och så många som är engelska, är mina barn och kinsfolks”. Elisabet hade många friare, däribland Filip II av Spanien (1527-1598), Erik VIX av Sverige (1533-1577) och, närmare hemmet, Robert Dudley, Earl av Leicester (1532-1588)., Ändå tog hon aldrig en man, trots att hon utövade politiska påtryckningar för att producera en arvinge.

medan Elizabeths avslag på äktenskap och Moderskap gjorde för hennes kraftfulla ”virgin queen” ikonografi, var det inte ett försiktigt politiskt drag. Elizabeth var grishuvud om successionen. Arvtagarens presumptiva identitet doldes av en förvirrad rättslig situation. Henrik VIII: s vilja innebar att nästa i linje till tronen efter Elizabeth skulle vara Katherine Grey (1540?-1568)., Men Elisabets katolska kusin Mary Stuart, skotsk drottning (1542-1587), hade det starkare ärftliga påståendet, och efter hennes avrättning 1587 var nästa i linje hennes protestantiska son, James (1566-1625). Elizabeth vägrade att stödja endera käranden, och år 1571 införde en stadga som förbjöd någon offentlig diskussion om arvet. Men på 1590-talet tvingade Elisabets sjukliga hälsa allmänheten att ta itu med successionen i en serie broschyrer och längre polemik., En ny kärande var den spanska Infanta Isabella (1566-1633), dotter till Philip II, som naturligtvis blev den gynnade kandidaten till katoliker som Robert Person, som i sin konferens om nästa arv (1594) utarbetade några smarta argument mot ärftlig arv. Den föredragna kandidaten till den protestantiska majoriteten var dock James Stuart, vars allierade i Den elisabetanska domstolen säkerställde en smidig överföring av makt. Vid Elizabeths död den 24 mars 1603 sändes Sir Robert Carey (1560-1639) som budbärare till Edinburgh., Den följdfråga som hade varit obesvarad i 45 år löstes nu med förvånansvärt liten svårighet. Huset Tudor hade ersatts av huset Stuart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *