Welcome to Our Website

20 bibelverser om att vara tacksamma

har du någonsin kämpat för att veta orden att be? Känner du inte att du vet hur man ber? Det är okej! Ett bra sätt att börja är att bara tacka Gud för vem han är, och vad han har gjort för dig. När du inte hittar orden kan skriften hjälpa dig att uttrycka din tacksamhet till Gud. Journal dem, memorera dem eller erbjuda dem som böner till Gud. Hans ord återvänder aldrig tomrum!

här är 20 bibelverser om att vara tacksam.

1., 1 Tessalonikerbrevet 5: 18

tacka under alla omständigheter; för detta är Guds vilja i Kristus Jesus för dig.

2. Psalm 107:1

Oh tacka Herren, för han är bra, för hans ståndaktiga kärlek varar för evigt!

3. Efesierbrevet 5:20

tacka alltid och för allt till Gud Fadern i vår Herre Jesu Kristi namn,

4. Colossians 3: 15-17

och låt Kristi frid regera i dina hjärtan, som du verkligen kallades i en kropp. Och var tacksam., Låt Kristi ord bo i dig rikt, undervisa och förmana varandra i all visdom, sjunga psalmer och psalmer och andliga sånger, med tacksamhet i era hjärtan till Gud. Och vad du än gör, i ord eller handling, gör allt i Herrens Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.

5. James 1:17

varje bra present och varje perfekt present är ovanifrån, kommer ner från ljusets far med vilken det inte finns någon variation eller skugga på grund av förändring.

6., Philippians 4: 6

var inte orolig för någonting, men i allt genom bön och bön med tacksägelse låt dina önskemål bli kända för Gud.

7. 2 Kor 9: 15

Tack vare Gud för hans oförutsägbara gåva!

8. Psalm 106:1

prisa Herren! Åh tacka Herren, för han är bra, för hans ståndaktiga kärlek varar för evigt!

9. Psalm 105: 1

Oh tacka Herren; kalla på hans namn; tillkännage hans gärningar bland folken!

10., Colossians 3:15

och låt Kristi frid regera i dina hjärtan, som du verkligen kallades i en kropp. Och var tacksam.

11. Colossians 4: 2

Fortsätt orubbligt i bön, vara vaksam i det med thanksgiving.

12. Psalm 118:1-18

Åh, tacka Herren, för han är bra; för hans ståndaktiga kärlek varar för evigt! Låt Israel säga: ”hans orubbliga kärlek varar för evigt.”Låt Aarons hus säga:” hans orubbliga kärlek varar för evigt.”Låt dem som fruktar Herren säga:” hans orubbliga kärlek varar för evigt.,”Ur min nöd ropade jag på Herren; HERREN svarade mig och befriade mig.

13. Psalm 20: 4

kan han ge dig ditt hjärtas önskan och uppfylla alla dina planer!

14. Psalm 30: 12

att min ära kan sjunga ditt beröm och inte vara tyst. Herre min Gud, Jag kommer att tacka dig för evigt!

15. Colossians 3:17

och vad du än gör, i ord eller handling, gör allt i Herrens Jesu namn och tackar Gud Fadern genom honom.

16., Romans 1: 21

för även om de kände Gud, hedrade de inte honom som Gud eller gav tack till honom, men de blev meningslösa i sitt tänkande, och deras dumma hjärtan mörkades.

17. Psalm 100: 4

ange sina portar med thanksgiving, och hans domstolar med beröm! Tacka honom; välsigna hans namn!

18. Jesaja 12:4-5

och du kommer att säga på den dagen :” ge tack till Herren, kalla på hans namn, tillkännage hans gärningar bland folken, förkunna att hans namn är upphöjt. ”Sjung lovsånger till Herren, ty han har gjort ett förhärligande; Låt detta bli känt på hela jorden.,

19. 1 krönikor 29: 13

och nu tackar vi dig, vår Gud och berömmer ditt härliga namn.

20. Philemon 1: 4

Jag tackar min Gud alltid när jag kommer ihåg dig i mina böner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *